รัฐบาลชวนประชาชนเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทย

1,367

การประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” โดยมีกิจกรรมเกี่ยวข้องครอบคลุมทุกภูมิภภาค เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ร่วมงานดังกล่าวอย่างทั่วถึง

นกยกฯเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ประกอบด้วย  การจัดงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 11 เมษายน นี้ เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  วัดปทุมวนารามวรวิหาร  ศูนย์การค้าสยามพารากอน  งานสงกรานต์สยามสแควร์  ถนนสีลม  และถนนข้าวสาร ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 61  การจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบดั้งเดิมและสงกรานต์อาเซียนในจังหวัดต่างๆ เช่น สุโขทัย เลย สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง และบุรีรัมย์ เป็นต้น  ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรม 70 จังหวัดจัดการแสดงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ได้รับความนิยมและเป็นสื่อในการสร้างความบันเทิงในช่วงเทศกาลด้วย

นายกฯอวยพรสงกรานต์แก่พี่น้องชาวไทย ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งหวังให้แนวทางและมาตรการรณรงค์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” นี้ จะสามารถช่วยส่งเสริมให้ประเพณีสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันงดงาม ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ ได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่ ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันสืบทอดและให้ต่างชาติได้รับรู้  อีกทั้ง ยังเป็นแนวทางและมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งเป็นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย  เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สายตาชาวโลก อันจะส่งเสริมให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์เกิดการขยายตัว ต่อไป

0%
Comments
Loading...