สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์แม่สอดแห่งที่สองเร่งสร้างที่ทำการหน่วยงานรองรับการเปิด

1,081

ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด เปิดเผยว่า นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ได้มีการเร่งติดตามความคืบหน้าโครงการเมกะโปรเจคของกรมทางหลวง ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ได้ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ซึ่งล่าสุด โครงการมี 2 ส่วน คือ ตัวสะพานข้ามแม่น้ำเมย ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และส่วนถนนเพื่อเชื่อมต่อสะพานทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้งตัวอาคารด่านพรมแดน (Border Control Facilities)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีภารกิจรับผิดชอบการตรวจผ่านแดน เข้ามาใช้สถานที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนร่วมกัน เช่น ด่านศุลกากรแม่สอด-ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(แม่สอด) หรือ ด่าน ตม. ด่านตรวจสัตว์ระหว่างประเทศ ซึ่งทุกแผนงานนั้นมีความคืบหน้า

ทั้งโครงการอาคารด่านพรมแดน (Border Control Facilities) ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างด่านศุลกากรฝั่งไทยคืบหน้ากว่า 16% ฝั่งเมียนมา คืบหน้ากว่า 31% และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562

สำหรับโครงข่ายในโครงการก่อสร้างฝั่งไทย (โครงการเลี่ยงเมืองแม่สอด) นั้นโครงการ คืบหน้าไปแล้วเกือบ 100 % ส่วนฝั่งสหภาพเมียนมาร์คืบหน้า 34.36% และคาดว่าพร้อมเปิดใช้ได้ในปี 2562 นี้

0%
Comments
Loading...