เอาจริง ! จีนประหารรองเทศมนตรีฐานรับสินบน !

693

วันนี้ ศาลประชาชนชั้นกลางประจำนครหลินเฝิน มณฑลซานซีทางจีนตอนเหนือ ประกาศคำตัดสินโทษประหารชีวิตนายจาง จงเซิง อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหลู่เหลียงของซานซี ฐานกระทำการทุจริตรับสินบน

นายจางจงเซิงอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองหลู่เหลียงถูกศาลตัดสินประหารชีวิตฐานรับสินบน

นอกจากนั้นศาลฯ ยังสั่งยึดทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของนายจาง ซึ่งแอบรับสินบนเป็นเงินสดและทรัพย์สินต่างๆ มูลค่า 1,040 ล้านหยวน (ราว 5,200 ล้านบาท) ระหว่างปี 1997-2013

รายงานระบุว่านายจางได้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการช่วยเหลืออนุมัติโครงการและการเข้าถึงแหล่งถ่านหิน เพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตนจนสร้างความเสียหายมหาศาลต่อประเทศและประชาชน

0%
Comments
Loading...