เอาจริง ! นายกฯสั่งจัดหนักเจ้าหน้าที่งาบสินบนแรงงานต่างชาติกลับบ้านสงกรานต์

506

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเรื่องการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ถึงวนที่ 30 เมษายน 2561 และกลับเข้าในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง โดยเฉพาะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มกำลัง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีกับผู้ที่หลอกลวงและการเอาเปรียบ หรือเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์ต่าง ๆ โดยขณะนี้ได้มีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยการปรับย้ายมาที่สำนักนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ทั้งนี้ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนในการเดินทางกลับประเทศต้นทางระหว่างที่รัฐบาลผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 และกลับเข้าในราชอาณาจักรในช่วงเวลาดังกล่าว พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี สั่งการให้เอาผิดอย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ผู้นั้น เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาให้แรงงานถูกดำเนินการอยู่ในระบบที่สากลยอมรับ

0%
Comments
Loading...