ไทยภูฏานสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

650

นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (Mr. Tshewang Chophel Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญของการสนทนา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยในวันนี้ โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์ไทย – ภูฏาน ที่มีความใกล้ชิดกัน ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่สมเด็จพระราชาธิบดี สมเด็จพระราชินี และเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก เสด็จฯ เยือนไทย เพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือน ต.ค. 2560 ตลอดจนความศรัทธาจากประชาชนชาวภูฏาน แสดงถึงความเป็นมิตรระหว่างราชวงศ์และประชาชนของทั้งสองประเทศ  ทั้งสองฝ่ายต่างตั้งใจที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งสองได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือที่มีร่วมกัน อาทิ การเกษตร สาธารณสุข การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยเน้นย้ำให้ทั้งสองประเทศสานต่อความร่วมมือเหล่านี้กันต่อไป พร้อมขอบคุณประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนภูฏาน โดยเฉพาะความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา ผ่านโครงการต่าง ๆ ขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชื่นชมการพัฒนาประเทศ ที่เน้นเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness: GNH) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ รัฐบาลได้น้อมนำหลักการทรงงาน โดยตั้งใจที่จะกำหนดนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชน เพื่อให้เป็นประโยชน์และเสริมสร้างความแข็งเข้ม (empower) ของประชาชนอย่างแท้จริง

0%
Comments
Loading...