Daily Archives

มีนาคม 29, 2018 | 20:48

โปรดเกล้าฯองคมนตรี ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมประชุม รับทราบปัญหาอุปสรรค…

บิ๊กตู่เตรียมเปิดเฟสให้ประชาชนเข้าถึงนายกง่าย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่รัฐบาลจะเปิดสายด่วนไทยนิยม ตามแนวคิดของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า เนื่องจาก…

ไทยกัมพูชาร่วมมือพัฒนาโลจิสติกส์ชายแดนร่วมกัน

วันนี้ที่โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย…

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018) ภายใต้แนวคิด "อ่าน...อีกครั้ง"น. ณ…

นายกฯเร่งรัดระบายข้าวลดค่าใช้จ่าย

วันนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า ได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ข้าว…

หัวกะไดไม่แห้ง ! รองเทศมนตรีเวียนนาพบประจินร่วมช่วยกรุงเทพเป็น”SMART CITY”

วันนี้เวลา 11.00 น.นางมาเรีย วาสสิลาโก (Ms.Maria Vassilakou) รองนายกเทศมนตรีและรองผู้ว่าการกรุงเวียนนาและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลอากาศเอกประจิน…

ดีเอสไอร่วมกับสี่หน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้หนี้นอกระบบ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ร่วมกับภาคี 4 หน่วยงาน คือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  ร่วมจัด…

เริ่มแล้ว ! สองหลีประชุมเตรียมการพบปะสุดยอดผู้นำ !

วันนี้ผู้แทนระดับสูงของสาธารณรัฐเกาหลีไดเพบปะประชุมร่วมกับผู้แทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่หมู่บ้านปันมุนจอม บริเวณเส้นขนานที่ 38 ซึ่งเป็นเสันแบ่งเขตประเทศของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ โดยเกาหลีใต้ส่งนายโช มยอง…