หัวกะไดไม่แห้ง ! รองเทศมนตรีเวียนนาพบประจินร่วมช่วยกรุงเทพเป็น”SMART CITY”

407

วันนี้เวลา 11.00 น.นางมาเรีย วาสสิลาโก (Ms.Maria Vassilakou) รองนายกเทศมนตรีและรองผู้ว่าการกรุงเวียนนาและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พลอากาศเอกประจิน จั่นตองรองนายกรัฐมนตรีๆด้กล่าวแสดงยินดีที่ได้พบนางมาเรีย วาสสิลาโกรองนายกเทศมนตรีฯ กรุงเวียนนา ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เนื่องในโอกาสที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา ได้จัดโครงการสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 กับสาธารณรัฐออสเตรียในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน โดยในวันนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายศิระ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมหารือด้วย

ด้านนางมาเรีย วาสสิลาโกรองนายกเทศมนตรีฯ เวียนนา กล่าวว่ายินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการขนส่งระบบราง การวางผังเมือง Smart City เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรุงเทพฯ ให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยเห็นว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีความสวยงาม และมีศักยภาพในการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ Smart City ตั้งอยู่บนแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในเมืองให้ดีขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ แต่ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ในการนี้พลอากาศเอกประจิน รองนายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมกรุงเวียนนาที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของโลก 9 ปีติดต่อกันและเป็นเมือง Smart City มีความโดดเด่นด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมทุกรูปแบบ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูง และโครงสร้างพื้นฐาน โดยในเฟสแรกประเทศไทยจะเริ่มการพัฒนา 7 จังหวัดไปสู่การเป็น Smart City ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และจังหวัดพื้นที่ EEC

ในตอนท้าย ทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยเห็นว่าการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart City แม้ต้องใช้เวลาเป็นปีหรือหลายสิบปี แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพราะเชื่อได้ว่า Smart City จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างแน่นอน

0%
Comments
Loading...