เริ่มแล้ว ! สองหลีประชุมเตรียมการพบปะสุดยอดผู้นำ !

499

วันนี้ผู้แทนระดับสูงของสาธารณรัฐเกาหลีไดเพบปะประชุมร่วมกับผู้แทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่หมู่บ้านปันมุนจอม บริเวณเส้นขนานที่ 38 ซึ่งเป็นเสันแบ่งเขตประเทศของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ

นายโชมยองกยอนรัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้ประชุมร่วมกับนายรีซันกวอนประธานคณะกรรมการการรวมชาติอย่างสันติของเกาหลีเหนือเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีทั้งสองที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้

โดยเกาหลีใต้ส่งนายโช มยอง กยอนรัฐมนตรีกระทรวงการรวมชาติเป็นหัวหน้าคณะ ขณะที่เกาหลีเหนือส่งนายรีซันกวอนประธานคณะกรรมการการรวมชาติอย่างสันติเข้าร่วมประชุมซึงการประชุมมีเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้กับคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้

นายโช มยอง กยอนได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าเนื้อหาหลักที่จะประชุมคือเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของคาบสมุทรเกาหลี

ปัญหาเรื่องการประนอมข้อพิพาทนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถือเป็นวาระสำคัญที่สุด “นั่นคือประเด็นที่เราจะมุ่งเน้นในการประชุม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติ นายโชมยองกยอน หัวหน้าคณะผู้แทน ROK กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านปันมุนจอม

0%
Comments
Loading...