ไทยกัมพูชาร่วมมือพัฒนาโลจิสติกส์ชายแดนร่วมกัน

813

วันนี้ที่โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานหอการค้าจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ที่ปรึกษาสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นายกสมาคมผู้ให้บริการขนส่งสินค้ากัมพูชา ร่วมพิธีลงนามแถลงการณ์ร่วมระหว่างหอการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และพิธีลงนามบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทย-กัมพูชา โดยนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา การสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชน ตามยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านไทย-กัมพูชา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมหอการค้าจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา การศึกษาดูงานและการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ การประชุมพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคตะวันออก-ตะวันตก การเจรจาจับคู่ธุรกิจและจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทย-กัมพูชา โดยนายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย นายกสมาคมผู้ให้บริการขนส่งกัมพูชาและที่ปรึกษาสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันและหลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามแถลงการณ์ร่วม ระหว่างหอการค้าจังหวัดชายแดนของไทยและหอการค้าจังหวัดชายแดนกัมพูชา โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นด้านการค้าชายแดนซึ่งมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงซึ่งในวันนี้ถือเป็นอีกโอกาสที่ภาคราชการได้เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนโดยกรมการค้าต่างประเทศได้เข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนเพื่อให้การค้าชายแดนเติบโตขึ้น

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาถือเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-กัมพูชา อยู่ที่ 125,364.14 ล้านบาท โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าไทยและกัมพูชาที่ได้มาจัดสัมมนาร่วมกันและเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อนำไปเสนอรัฐบาลต่อไป รวมทั้งการประชุมหารือด้านโลจิสติกส์ของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะพัฒนาการค้าชายแดนให้มีความก้าวหน้าต่อไป พร้อมกรมการค้าต่างประเทศได้จัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างไทย-กัมพูชา ทำให้มีการค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดการขยายตัวทางการค้า ซึ่งต่อไปในอนาคตหวังว่าจะมีการขยายตัวการค้าชายแดนสูงขึ้นอีก

0%
Comments
Loading...