ชื่นชมเด็กไทยคว้า 12 รางวัล คณิตโอลิมปิกมัธยมฯ

600

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา Hanoi Open Mathematics Competition ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน

ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวม 12 รางวัล 17 เหรียญ

ประเภทบุคคล
เหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เหรียญเงิน 5 รางวัล ได้แก่ เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพัชรพล นวเลิศปัญญา จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายธัชพล จิรรัตนโสภา จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางสาวพิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา และเด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

เหรียญทองแดง 5 รางวัล  ได้แก่ เด็กชายณัฐชานนท์ โสนุช จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม นายณัฐชนน สาระธนะ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม และเด็กชายพนธกร คูสกุล จากโรงเรียนระยองวิทยาคม

ประเภททีม
เหรียญทองแดง 1 รางวัล ได้แก่ นายณัฐชนน สาระธนะ จากโรงเรียนระยองวิทยาคม นายธัชพล จิรรัตนโสภา จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เด็กชายพนธกร คูสกุล จากโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวพิมพ์มาดา กิจธรรมรัตน์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา และเด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย จากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา Hanoi Open Mathematics Competition  มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ประเทศ 17 ทีม รวม 86 คน ได้แก่ ประเทศไทย จีน โปแลนด์ เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม

0%
Comments
Loading...