บิ๊กตู่บินประชุมสุดยอดลุ่มน้ำโขง

860

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 6
ณ ทำเนียบรัฐบาล พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับภารกิจด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสาระสำคัญของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงว่า ประกอบด้วย 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งโครงการของ GMS เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมใน 10 สาขาการพัฒนา อาทิ สาขา คมนาคม สาขาพลังงาน สาขาการเกษตร โดยจะเน้นที่การบริหารจัดการน้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำจากลุ่มน้ำโขง เพื่อให้ทุกประเทศได้ใช้น้ำ ในด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร ด้านพลังงาน ได้อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสารผลลัพธ์สำคัญในการประชุมฯ ครั้งนี้ ได้แก่ แผนปฏิบัติการฮานอย ปี 2561 – 2565 ซึ่งเป็นกรอบ และแนวทางการดำเนินงานของแผนงาน GMS ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า และแผนงาน โครงการภายใต้กรอบการลงทุนของภูมิภาคปี 2565

สำหรับการประชุม ฯ ครั้งนี้ ไทยคาดหวังที่จะแสดงบทบาทผู้นำ โดยนายกรัฐมนตรีจะได้นำเสนอแนวปฏิบัติเป็นเลิศ ของประเทศไทยในการดำเนินนโยบายด้านสังคม และเศรษฐกิจ นำเสนอประสบการณ์ของไทยในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม สร้างสมดุลการใช้น้ำตามหลักการสากล ตลอดจนมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอนุภูมิภาค ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะการหารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) กองทัพอากาศ ไปยังกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินอย บาย  ในเวลา 14.30 น. กรุงฮานอย ตามเวลาท้องถิ่นในวันเดียวกัน (เวลาที่กรุงฮานอยเท่ากับเวลาที่กรุงเทพฯ) โดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายเหวียน ซวน ฟุก  นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารือทวิภาคี นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบใบอนุญาตการลงทุนในโครงการ อมตะ ซิตี้ ฮาลอง หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำภาคธุรกิจแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ และกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ค้นหาปัจจัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ”

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 8.45 น. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) และกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ปัจจัยสำคัญของแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ในอันที่จะเพิ่มพูนประโยชน์จากผลสำเร็จที่ผ่านมา และการประสบความสำเร็จท่ามกลางภูมิทัศน์การพัฒนาของโลกที่เปลี่ยนแปลง”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย เวลา 10.25 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ  ของการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 6 และกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์ของความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อบูรณาการให้เกิดความมั่งคั่งร่วมกันในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติเวียดนาม กรุงฮานอย

0%
Comments
Loading...