สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานรับมอบเงินจากสำนักพุทธเพื่อสร้างรพ.ศิริราช

384

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานรับมอบเงินจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 37,764,630 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินที่มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในงานออกพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยปัจจัยที่เหลือได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

0%
Comments
Loading...