เปิดแล้ว!!!งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกกาชาดอุทัยธานี

506

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนายไมตรี ไตรติลานันท์ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ และนักแสดง ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะทำการแสดงแสง สี เสียง ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาด ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2561 เพื่อความเป็นศิริมงคล

สำหรับการแสดงดังกล่าว เป็นการแสดงละครจินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “พระบรมมหาชนกจักรี พระบารมีเกริกฟ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาชนกนาถ และความเสียสละของบรรพบุรุษกล้า รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอุทัยธานีในสมัยก่อน โดยจะมีการแสดงวันที่ 1, 3, และ 6 เมษายน 2561

ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ยังมีการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ การแสดงสินค้า OTOP รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง ซึ่งผู้ร่วมเที่ยวชมงาน

0%
Comments
Loading...