สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

411

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๑

 

0%
Comments
Loading...