Daily Archives

เมษายน 2, 2018 | 21:42

โปรดเกล้าฯเชิญแจกันดอกไม้ถวายแด่สมเด็จพระเทพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง’วีรชัย’เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสหรัฐ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน ๓ ราย…

ประยุทธ์ชี้!!!ข้าราชการเป็นกลไกสำคัญของรัฐ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวให้โอวาทข้าราชการพลเรือน ในกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ตอนหนึ่งว่า ตนขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล…

โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหารสัญญาบัตร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด พันเอกประกิจ ยงยุทธ นายทหารสัญญาบัตร…

ประยุทธ์ลั่น ! “ผมทำไม่ดี ท่านต้องทำให้ดีกว่าผม”

"นายกฯ" เตือน"อภิสิทธิ์-เสนาะ-นักการเมือง" ถ้าอยากเลือกตั้ง ก็อย่าให้พูดจาให้เสียหาย ท้าหากบอกผมทำไม่ดี ท่านต้องทำให้ดีกว่านี้ ลั่น ผมไม่ใช่ศัตรูของท่าน ผมเป็นคนไทย ท่านก็เป็นคนไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ…

พระองค์ภาฯ เสด็จฯเยือน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษ ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ไปยังท่าอากาศยานฮาลิม เปอร์ดานา กุสุมา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย…

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยปลาท่าวาสุกรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยจำนวน ๑๐ ชนิดได้แก่…

เทียนกง 1 ตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว

เมื่อเวลา 8.15 น. (0015GMT) สำนักงานวิศวกรรมอวกาศจีน (China Manned Space Engineering - CMSEO) แถลงข่าวสถานีอวกาศเทียนกง 1 ได้ตกลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว ในแถลงระบุว่าสถานีอวกาศเทียนกง 1…