พระองค์ภาฯ เสด็จฯเยือน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

789

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จถึงยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษ ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย ไปยังท่าอากาศยานฮาลิม เปอร์ดานา กุสุมา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทนกองทัพอากาศ พร้อมข้าราชการ และคณะแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าส่งเสด็จ

ในการเสด็จเยือนกรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียครั้งนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในฐานะทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคอาเซียน ตามคำกราบทูลเชิญของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

เวลา 15.00 น. ซึ่งเวลาเดียวกับประเทศไทย เสด็จถึงยังท่าอากาศยานฮาลิม เปอร์ดานา กุสุมา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา, นางกราต้า เเอนด้า แวร์ดานิงติอ๊าซ (Grata Endah Werdaningtyas) ผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงระหว่างประ-เทศและการลดอาวุธ กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ปฏิบัติหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาเฝ้ารับเสด็จ

 

0%
Comments
Loading...