สมเด็จพระเทพฯ ทรงปล่อยปลาท่าวาสุกรี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

848

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งกรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทยจำนวน ๑๐ ชนิดได้แก่

ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาชะโอน ปลาโพง ปลาบึก รวมจำนวน ๕๙๐๐๐๐ ตัว และปลากระเบนเจ้าพระยาจำนวน ๒ ตัว ในการนี้ทรงตัดเค้ก ซึ่งกรมประมง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเค้กเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

0%
Comments
Loading...