นายกต้อนรับพร้อมชื่นชมละคร “บุพเพสันนิวาส”

792

 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้การต้อนรับผู้จัดและนักแสดงจากละคร “บุพเพสันนิวาส” พร้อมแสดงความชื่นชมที่เป็นละครสนับสนุนประวัติศาสตร์ไทยและสืบสานความเป็นไทย ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะศิลปินดาราและนักแสดง พร้อมผู้จัดจากละคร “บุพเพสันนิวาส” เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เนื่องในกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมภาพยนตร์และละครไทยเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสืบสานความเป็นไทย เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานทางมรดกทางศิลปะวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ของชาติ อีกทั้งมุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ ที่สำคัญนายกรัฐมนตรีได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละคร เพื่อส่งเสริมผู้จัดสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ ในการใช้วัฒนธรรมสร้างภาพลักษณ์และรายได้แก่ประเทศ พร้อมมุ่งเน้นใช้มิติทางวัฒนธรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ อาหารไทย ผ้าไทย รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะช่างไทยโบราณแขนงต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกเห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมของไทยผ่านรายการโทรทัศน์ ละครและภาพยนตร์ด้วย

ละคร “บุพเพสันนิวาส” นับเป็นตัวอย่างที่ดีของละครไทยที่สามารถสอดแทรกและเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต อาหาร ภาษา และการแต่งกายของไทยไว้ได้ครบถ้วน จากการที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการไทยในนาม “ทีมไทยแลนด์” ร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์ฮ่องกง ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคมที่ผ่านมา ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และละครเรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภาพยนตร์ต่างประเทศติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมศิลปินดาราและนักแสดง ผู้สร้างและผู้จัดจากละคร “บุพเพสันนิวาส” ที่มีคุณภาพและมีเนื้อหาแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมผลักดันสร้างตลาดและเผยแพร่สื่อคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตรืและละครไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในการนี้ศิลปินดาราและนักแสดง ผู้สร้างและผู้จัดจากละคร “บุพเพสันนิวาส” ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย มะม่วงน้ำปลาหวานและอาหารไทยสมัยโบราณ (หมูโสร่ง) พร้อมกับถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกด้วย

0%
Comments
Loading...