บิ๊กตู่ย้ำ!!!ขอให้สังคมตระหนักและเห็นคุณค่าผู้สูงวัย

631

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเนื่องในโอกาส วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียรัฐบาล ก่อนการประชุม คณะรัฐมนตรี พลเอกอนันตพร กาณจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะเข้าพบนายกฯ

นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ ทุกวันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพือรณรงคืให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยมี “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องด้วยเป็นต้นไม้ที่มีความร่มเย็น มีลำต้นที่แข็งแรงและมีใบไม้สีเขียวตลอดทั้งปีซึ่งให้ร่มเงาดี อีกทั้งดอกลำดวนนั้นมีลักษณะสีนวล กลิ่นหอมเย็นสดชื่น กลีบมีความแข็งแรงไม่ร่วงง่าย จึงเปรียบเสมือนผู้สูงอายุที่มีคุณงามความดีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานตลอดไป

0%
Comments
Loading...