สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

859

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ รวมทั้งความหมายที่แท้จริงของประเพณีสงกรานต์ และสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ระหว่างวันที่  ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

ในการนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถรวมกลุ่มประชาชนหรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่งเข้าร่วมประกวด ไม่จำกัดอายุ ทีมละไม่เกิน ๑๐ คน เริ่มเข้าก่อพระเจดีย์ทรายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจะจัดเตรียมทรายให้ ทีมที่จะเข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุย่อยสลายได้ง่าย ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการจะตัดสินในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๓ ร างวัล

ประชาชนมาร่วมงานแต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก มาเที่ยวงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” วันที่ 6 – เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

0%
Comments
Loading...