Monthly Archives

พฤษภาคม 2018

รัสเซียชี้ปลดนุ๊กโสมแดงต้องพร้อมกับยกเลิกคว่ำบาตร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายเซอร์เก ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียได้จับมือกับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือหลายต่อหลายครั้งระหว่างการเยือนกรุงเปียงยาง นครหลวงของเกาหลีเหนือในวันพฤหัสบดีนี้ ในระหว่างการเยือนเปียงยางของนายเซอร์เก ลาฟรอฟ…

สมเด็จพระเทพ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร อำเภอศีขรภูมิ ที่ประสบอุทกภัย นาข้าวเสียหายในปี 2560 จำนวน 73.215 ตัน…

รัสเซียส่งรมต.ต่างประเทศคุยโสมแดง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนายเซอร์เก ลาฟรอฟ เดินทางถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันนี้เพื่อเจรจากับนายรียองโฮรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ…

โปรดเกล้าฯพระองค์โสมถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังบริเวณหน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาส่วนพระองค์…

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด ศูนย์สาธิตปลูกหญ้าแฝก เมืองจิตตะกอง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่เมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยความร่วมระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและเทศบาลเมืองจิตตะกอง ในการนี้ นายลลิต…

ศาลรัฐธรรมนูญชี้พรป.ช่วยคนพิการลงคะแนนไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ทั้ง ประเด็นการตัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เป็นข้าราชการการเมือง…

ประธานสมาคนการค้าจีนพร้อมนักธุรกิจสนใจลงทุน EEC

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นาย Zhao Tao ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล…