นายกฯเร่งหามาตรการช่วยลูกจ้างสาธารณสุข

583

นายกรัฐมนตรียอมรับเห็นใจและเข้าใจลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุข หามาตรการปรับขึ้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท.) เรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลทั่วประเทศ 88 แห่ง ว่า  ได้มอบหมายสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับไปดำเนินการ โดยจะต้องหามาตรการที่เหมาะสม ในเมื่อมีการปรับโครงสร้างหลายอย่าง อาทิ การบรรจุข้าราชการทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ การปรับอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขจะต้องดูว่ามีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ขณะเดียวกันเป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานด้วย  ซึ่งตัวเองรู้สึกเห็นใจ และเข้าใจ แต่จะต้องพิจารณาว่าจะตัดสินใจเรื่องงบประมาณอย่างไร

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...