ฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนเตรียมพร้อมหน้าแล้ง

ฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนเตรียมพร้อมหน้าแล้ง

935

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติงานร่วมกรมชลประทาน เติมน้ำอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อย มีความต้องการน้ำเก็บกักสำหรับรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (WMSC) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 พบว่าอ่างเก็บน้ำสำคัญบางแห่งยังมีปริมาณอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติและมีความต้องการให้ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่อง 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จังหวัดสระแก้ว จึงมอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ดูแลพื้นที่บริเวณลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวและประสานงานกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในพื้นที่ ปฏิบัติการฝนหลวงให้ตรงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามกรมฝนหลวงฯ ยังคงปฏิบัติการฝนหลวงตามการร้องขออย่างต่อเนื่อง เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก ลพบุรี กาญจนบุรี และสงขลา ได้ขึ้นบินปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายที่มีความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รวมถึงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอพยุหะคีรี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...