สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นักบิน ฮ.ตก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นักบินที่เสียชีวิต

797

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมพวงมาลา แก่นาวาอากาศตรีเกริกเกียรติ จากนั้น ในเวลา 18.45 น. ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรม ทั้งนี้ กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน และมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ในพิธีรดน้ำศพ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก มีนายทหารระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักเรียนนายเรืออากาศ ตลอดจนครอบครัวและญาติใกล้ชิด เดินทางมาร่วมรดน้ำศพอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นางกาญจนา สุวรรณโณ ภรรยาของนาวาอากาศตรีเกริกเกียรติ ซึ่งกำลังตั้งครรภ์นั้นอยู่ในความโศกเศร้าเป็นอย่างมาก จึงมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น ได้รับพระราชทานยศ เป็น พลอากาศโท เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย บำนาญพิเศษรายเดือน ประมาณ 34,048 บาทต่อเดือน เงินสงเคราะห์ข้าราชการเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประมาณ 2.9 ล้านบาท

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...