สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดอาคารโรงเรียนบุเจ้าคุณ วังน้ำเขียว

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดอาคารโรงเรียนบุเจ้าคุณ วังน้ำเขียว

687

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมายังวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม เพื่อถวายผ้าไตรแด่หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม และทรงปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าศาลาเป็นที่ระลึก

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...