ตรัง!!!! ประกาศเตือน พายุน้ำป่าโคลนถล่มในพื้นที่

ตรัง!!!! ประกาศเตือน พายุน้ำป่าโคลนถล่มในพื้นที่

446
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทำให้มีปริมาณน้ำทะเลสะสมในพื้นที่เสี่ยง กอปรกับในช่วงของวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น จึงอาจเกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกระโชกแรงในพื้นที่เกิดขึ้นได้
ขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแจ้งเตือน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย (น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกระโชกแรง) โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเปิดทางน้ำร่องทางระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน สิ่งของไว้ในสถานที่ปลอดภัย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยสร้างทาง หน่วยของชลประทาน หน่วยทหาร อาสาสมัคร องค์กรการกุศล ฯลฯ เพื่อบูรณาการและประสานงานการเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...