ททท. เตรียมจัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารของไทยสู่ระดับสากล

ททท. เตรียมจัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารของไทยสู่ระดับสากล

471
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งเป็นงานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยในครั้งนี้จะเน้นการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกสำรวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 เส้นทาง คือ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกเข้าเม่า และพระนคร และเส้นทางอาหารที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมชุมชน 4 เส้นทาง คือ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และคลองบางหลวง
 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากนานาชาติเข้าลงทะเบียนเพื่อร่วมงานแล้ว 567 คน โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย2561 ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญของ ททท. จากข้อมูลในปี 2559 พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยถึง 326,000 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะเดียวกันในปีนี้
ททท. ยังวางแผนต่อยอดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านอาหาร โดยเปิดคู่มือแนะนำร้านอาหารที่พักมิชลินไกด์ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...