นายกฯ มอบพันธุ์กล้าไม้ยางนา

นายกฯ มอบพันธุ์กล้าไม้ยางนาให้ผู้ว่า

534

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อไปเป็นประธานในโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี พ.ศ.2561 ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันนี้ยังตรงกับวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย

ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบพันธุ์กล้าไม้ยางนาแก่ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาครประชาชนรอต้อนรับแน่น

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...