ผบ.สส. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยให้ ผบ.สส. สิงคโปร์

ผบ.สส. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยให้ ผบ.สส. สิงคโปร์

984

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลตรี เมลวิน ออง  ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย การเดินทางเยือนประเทศไทยของผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ครั้งนี้ เพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ได้ร่วมในพิธีตรวจแถว กองทหารเกียรติยศผสมสามเหล่าทัพ หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคง การฝึก การศึกษา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงความร่วมมือในการลาดตระเวนร่วมทางทะเล และการลาดตระเวนร่วมทางอากาศในช่องแคบมะละกา ระหว่างกองทัพไทย สิงคโปร์ และมิตรประเทศในอาเซียน ทำให้เกิดความมั่นคงและช่วยสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ นับเป็นการยืนยันความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและมีพัฒนาการ อย่างต่อเนื่องระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์และขยายขอบเขตความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ทั้งในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝ่าย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...