อียูพบฉัตรชัยย้ำเรื่องประมงยั่งยืน

อียูพบฉัตรชัยย้ำเรื่องประมง

611

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นางสาวคาร่า อากีเลรา การ์เซียและนายกาเบรียล มาโต รองประธานคณะกรรมาธิการประมง รัฐสภาสหภาพยุโรป (PECH) และสมาชิกสภาตัวแทนประเทศสเปน ในรัฐสภาสหภาพยุโรป เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ณ ห้องนารี 1 ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการหารือ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือในครั้งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการประมงของไทย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการทำงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการประมงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการแก้ไขปัญหาสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ (1) การจัดการกองเรือ (2) การยกเลิกเครื่องมือทำลายล้าง และ (3) การให้ความสำคัญกับชาวประมงและแรงงาน ซึ่งทั้ง 3 ด้านจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

ที่ผ่านมา มีจำนวนคดีด้านการประมงทั้งหมด 4,427 คดี และได้ดำเนินการจนมีผลตัดสินไปแล้วจำนวน 3,883 คดี คิดเป็น 88% ของคดีทั้งหมด เป็นความร่วมมือกันของ ตำรวจ อัยการ และศาล ในการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่งทางสมาชิกสภาสหภายยุโรปได้ชื่นชมความก้าวหน้าการทำงานของไทย และเน้นย้ำถึงการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port in – Port out: PIPO) ที่จะต้องได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยสหภาพยุโรปพร้อมที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการให้สัตยาบันอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลได้กำหนดกรอบเวลาการให้สัตยาบันอนุสัญญาต่าง ๆ ในอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ อาทิ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง (C-188) และพิธีสารส่วนเสริมฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ โอกาสนี้ พลเอกฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรียืนยันความตั้งใจของไทยในการปฏิรูปการประมงในทุกมิติ โดยมีสหภาพยุโรปเป็นพันธมิตรสำคัญในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการประมงที่ยั่งยืน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...