กรมชลประทานเฝ้าระวังปริมาณน้ำทุกเขื่อนหลังอุตุเตือนฝนหนัก

กรมชลประทานเฝ้าระวังปริมาณน้ำทุกเขื่อนหลังอุตุเตือนฝนหนัก

501

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ติดตามสภาพอากาศและแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน ภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ซึ่งสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2561 มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ รวมกัน 46,113 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 61 ปริมาตรน้ำใช้การได้ 22,194 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2560 41,488 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55 มากกว่าปี 2560 จำนวน 4,625 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 29,800 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา 25 พ.ค. 61 ปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ 530 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  548 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่ำกว่าตลิ่ง 7.07 เมตร และมีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวาน 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก ในปริมาณ 454 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานการณ์น้ำอยู่ในภาวะปกติ สำหรับแม่น้ำป่าสัก ระบายน้ำท้ายเขื่อนพระรามหก 81 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 49 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านสถานีวัดน้ำบางไทร มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 137 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...