ขสมก. ประกาศ !!ไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท

ขสมก. ประกาศ !!ไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท

455

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศมีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับขณะนี้มีกระแสข่าวว่าสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง เตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ว่า ในส่วนของ ขสมก.ยังไม่มีนโยบายที่จะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภทแต่อย่างใด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารดังกล่าว ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างต้นทุนอัตราค่าโดยสาร เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในทุกประเด็นปัจจัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การและแผนปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทางให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจสูงสุด และเห็นว่าอัตราค่าโดยสารใหม่มีความเหมาะสม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ประกาศกำหนดเป็นโครงสร้างราคาใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...