สมเด็จพระเทพ เสด็จฯโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯโรงเรียนนายร้อย จ.ป.ร.

423

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จากนั้น ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อย

จากนั้น หัวหน้านักเรียนนายร้อยนำสวดมนต์ไหว้พระ และไหว้ครู โดยพร้อมเพรียงกัน เสร็จแล้วพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารแก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 ที่มีผลการเรียนดี โดยปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 60 นาย ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาทางวิชาการดีเลิศ ได้รับเหรียญทองคำ 11 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 45 นาย และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 4 นาย

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน และการดำเนินชีวิต

80%
Awesome
  • Design
Source พระราชวงศ์
Comments
Loading...