สระแก้ว!!เตือน เตรียมพร้อมรับฝนหนักน้ำท่วม

สระแก้ว!!เตือน เตรียมพร้อมรับฝนหนักน้ำท่วม

521

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับการแจ้งเตือนจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ซึ่งได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ทำให้มีปริมาณน้ำท่าสะสมในพื้นที่ กอปรกับระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2561 ลมทะเลจีนใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทย มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง

วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561 ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้น จึงอาจเกิดฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2561 ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ดินถล่ม และลมกระโชกแรงในพื้นที่ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดสระแก้ว จึงแจ้งเตือนประชาชนในการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น อาทิ น้ำท่วมพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม และลมกระโชกแรง โดยเน้นย้ำให้การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัย และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ให้เปิดทางน้ำร่องน้ำระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ เสริมแนวคันกั้นน้ำ เก็บเอกสาร ทรัพย์สิน/สิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสร้างทาง หน่วยงานของชลประทาน หน่วยทหาร อาสาสมัคร องค์กรการกุศล ให้บูรณาการและประสานงานการเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด24 ชั่วโม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...