สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

501

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมศาสนา เลขาธิการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯ และคณะกรรมการการจัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ เสด็จฯ ไปยังหน้ามณฑปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงคม เสด็จฯ เข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงคม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

80%
Awesome
  • Design
Source Welovethaiking
Comments
Loading...