โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

388

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้เกิดเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีฝนตกและมีลมพายุพัดอย่างรุนแรงบริเวณ ซอยลาดพร้าว 80 และซอยลาดพร้าว 94 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ราษฎรได้รับความเดือนร้อน 36 ครัวเรือน

โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบสิ่งพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...