กลอนพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสมเด็จแม่

กลอนพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสมเด็จแม่

610

กลอนพระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายสมเด็จแม่

วันเฉลิม สมเด็จแม่ ได้แต่คิด          

ขอน้อมจิต รำลึกถึง คะนึงหา 

พระคุณแม่ มากล้น เหลือคณนา         

ลูกเกิดมา โชคดี มีแม่งาม 

ไปเมืองไหน ถูกถาม ถึงนามแม่       

ว่าสวยแท้ ราชินี แห่งสยาม 

ควีนสิริกิติ์ จำขึ้นใจ ในพระนาม          

ชมว่างาม เพริศพริ้ง ยอดหญิงไทย 

แม่รักชาย ห่วงชาย ชายก็รู้            

ชายจะสู้ สุดชีวา อย่าสงสัย

จะทำตัว ให้สม แม่วางใจ                   

จะรักไทย กู้ศักดิ์ศรี จักรีวงศ์ 

จะรักหญิง ที่เขา เข้าใจแม่              

จะแน่วแน่ พุทธศาสน์ ถือพระสงฆ์ 

การสวดมนต์ ไหว้พระ จะดำรง            

จะมั่นคง รักชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย 

ขอถวาย สมเด็จแม่ เพียงแค่นี้          

จงโชคดี มีสุข ทุกข์จากหา 

อย่าคิดมาก ทำพระทัย ให้สบาย          

เรื่องลูกชาย แม่อย่าเศร้า เขารักดี 

ชายขอกราบ ลงที่ตัก พร้อมรักแท้    

ชายรักแม่ สุดหัวใจ ชายไม่หนี 

ชายจะเป็น กำลังใจ ป้องไพรี              

มอบชีวี และเลือดเนื้อ เพื่อแม่เอย 

80%
Awesome
  • Design
Source Welovethaiking
Comments
Loading...