นายกฯห่วงการบริการทางการแพทย์แย่ลงเพราะแพทย์พยาบาลงานมากขึ้น

นายกฯห่วงการบริการทางการแพทย์แย่ลงเพราะแพทย์พยาบาลงานมากขึ้น

549

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว ภายหลังการประชุมคระรัฐมนตรี วันนี้ (28 พ.ค.) กรณีที่เครือข่ายทางการแพทย์เรียกร้องให้กระทรวงการคลังยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ห้ามจ้างและขึ้นเงินเดือนลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ และนัดรวมตัวกัน ในวันที่ 1 มิ.ย. นี้ ว่า เรื่องนี้เกิดจากความไม่เข้าใจในระเบียบของกรมบัญชีกลาง ที่ต้องการจัดทำระเบียบออกมาให้ครอบคลุมการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ แต่ก็มีข้อยกเว้นไว้ให้ โดยเฉพาะกรณีกระทรวงสาธารณสุข

“ในที่ประชุม ครม. ได้หารือกัน และไม่มีความขัดแย้งใดๆ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีแผนงานที่ชัดเจน ในการจ่ายเงินนอกงบประมาณ ที่จะต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ทั้งการนำไปใช้จ่ายดูแลโรงพยาบาล รักษาเครื่องมือทางการแพทย์ การดูแลรักษาพยาบาลประชาชนตามหลักประกันสุขภาพ และการจ้างงานลูกจ้างพนักงาน ที่ยังขาดแคลน โดยต้องดูสัดส่วนการใช้จ่ายงบอย่างเหมาะสม” นายกรัฐมนตรี กล่าว และว่า วันนี้ กระทรวงการคลังจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ รับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน และการแก้ไขปัญหาระเบียบข้อติดขัดให้ได้รับทราบกัน

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ได้สดงความเป็นห่วงการให้บริการทางการแพทย์ ที่แย่ลงกว่าเดิม เพราะเกรงว่าแพทย์ พยาบาล จะหมดกำลังใจในการทำหน้าที่ เพราะงานที่มากขึ้น และได้เน้นย้ำไปว่า ให้เน้นการป้องกัน การรักษาพยาบาลที่ใช้ระบบออนไลน์ ให้เป็นทางเลือกของประชาชน และต้องคำนึงถึงการใช้งบประมาณที่ไม่สิ้นเปลื้องมากเกินไป จนสะสมงบประมาณ จนอาจจะเป็นภาระในอนาคต

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...