ประยุทธ์โอ่บริหารจัดการน้ำได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 4 เท่า

ประยุทธ์โอ่บริหารจัดการน้ำได้ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 4 เท่า

496

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า รัฐบาลเตรียมจัดงานเสวนาการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศขึ้น ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพร้อมมอบนโยบายในงานดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และมีผลงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาได้ถึง 4 เท่า สามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ร้อยละ 30 เปอร์เซ็น และในปี พ.ศ. 2561 มีจำนวนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งลดลง ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิรูปด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จึงฝากให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วย

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...