นายกฯ ย้ำ ขอให้ชาวพุทธเห็นคุณค่าการรักษาศีล 5

นายกฯ ย้ำ ขอให้ชาวพุทธเห็นคุณค่าการรักษาศีล 5

535

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก ด้วยการเจริญสติให้รู้เท่าทัน กาย วาจา และใจของตน ตามพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า “สติเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลก” ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานเป็นคติธรรมให้แก่ชาวพุทธในปีนี้ด้วย โดยหากทุกคนมีสติรู้เท่าทันก็ย่อมสามารถละความโลภ โกรธ หลง ที่ล้วนเกิดจากความเห็นแก่ตัวได้

“นายกฯ เน้นย้ำว่า พุทธศาสนิกชนควรใช้โอกาสนี้ทำบุญให้ทาน รักษาศีล 5 ฟังธรรม และเวียนเทียน โดยพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องสอนลูกหลานให้เรียนรู้ถึงหลักปฏิบัติอันดีงาม เพราะพุทธศาสนาช่วยน้อมนำชีวิต สร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ประเทศสงบสุข ประชาชนปลอดภัย และครอบครัวยั่งยืน”

นายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ ด้วยว่า วันนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะกวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้าม พร้อมทั้งรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...