รัฐประกาศจัดการหนี้นอกระบบเกษตรกรภายใน 1 เดือน

รัฐประกาศจัดการหนี้นอกระบบเกษตรกรภายใน 1 เดือน

401

รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเกษตรกรจากหนี้นอกระบบ โดยให้เห็นผลชัดเจนภายใน 1 เดือน

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดำเนินการเรื่องหนี้นอกระบบโดยเร็ว ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้วางแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จากเดิมกำหนดไว้ 6 เดือน โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ คสช. พร้อม กอ.รมน. จังหวัด จัดเตรียมข้อมูลผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบทั้งข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ในการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเกษตรกรที่ไปยืมเงินนอกระบบจากกลุ่มโรงสี

โดยพบข้อเท็จจริงว่า มีการรวมหักเงินพร้อมกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงินก้อนเดียวกัน โดยต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ฯ ไปช่วยเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เก็บเงินคืนแก่โรงสีอย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล โดยนำเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดำรงชีพอยู่ได้ และมีเงินเหลือพอไปต่อยอดเพื่องลงทุนทำการเกษตรในคราวต่อไป อีกทั้งมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวไปด้วยในคราวเดียวกัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...