ประธานสมาคนการค้าจีนพร้อมนักธุรกิจสนใจลงทุน EEC

ประธานสมาคนการค้าจีนพร้อมนักธุรกิจสนใจลงทุน EEC

633

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
นาย Zhao Tao ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียินดีที่นาย Zhao Tao ประธานสมาคมการค้า Air Business College และคณะนักธุรกิจชาวจีนเดินทางมาเยือนไทยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – จีน ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา จีนได้ก้าวขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออก ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายและโครงการสำคัญที่จีนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น Thailand 4.0 ประเทศไทย +1 และโครงการ EEC ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากรัฐบาลด้วย รวมทั้งยังจะเป็นการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำคัญ โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์ Connectivity ของไทย กับยุทธศาสตร์ Belt One Road Initiative  ของจีน เชื่อมั่นว่า จะมีส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นได้

โอกาสนี้ นาย Zhao Tao ประธานสมาคมการค้า Air Business College กล่าวแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยา อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา การเงิน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งจีนก็ได้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากว่า 40 ปีเช่นกัน จึงพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย นอกจากนี้ ประธานสมาคมการค้า Air Business College ยังชื่นชมกระบวนการทำงานของไทยในการขับเคลื่อนประเทศ  และเชื่อมั่นว่าไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การลงทุนที่ดีและมีศักยภาพ และสามารถรองรับการลงทุนจากต่างประเทศในระยะยาว

ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงทิศทางเศรษฐกิจไทย – จีน โดยทั้งรัฐบาลไทยและจีน ต่างมุ่งมั่นส่งเสริมการลงทุนบนหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรมเป็นหลัก ซึ่งไทยมีโอกาสเรียนรู้จากความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของจีน ทั้งนี้ ไทยและจีนจะร่วมมือกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่นี้ต่อไปในอนาคตด้วยกัน ภายใต้การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการดูแลประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...