สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้ ‘อัยการ’ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเที่ยงธรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้ ‘อัยการ’ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเที่ยงธรรม

735

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด นำอัยการประจำกอง จำนวน 148 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

อกาสนี้ มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ความว่า ให้ทุกท่านได้มีความสุขสวัสดี มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อหน้าที่ ต่อประเทศชาติ และประชาชน ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา ตลอดจนเล่าเรียนมา และมีศรัทธาในการปฏิบัติในหน้าที่นี้ ซึ่งตามคำปฏิญาณแล้ว หน้าที่นี้ ก็มีความสำคัญ เกี่ยวพันกับความถูกต้อง ความสุข ความยุติธรรม และความเรียบร้อยของประเทศชาติ และประชาชน การทำงานนั้น ทฤษฎี บทเรียน บทปฏิบัติ ตัวบทกฎหมายก็มี แต่ทางปฏิบัติ กาลเทศะ ศีลธรรม ความถูกต้อง หรือในเรื่องของความเมตตาธรรม มีส่วนเกี่ยวข้อง บางทีการปฏิบัติก็ต้องใช้การประยุกต์ ในทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเที่ยงธรรม โดยไม่ใช้กฎหมาย หรือช่องโหว่ของกฏหมาย ทำในสิ่งใดที่เป็นอคติ หรือความรู้สึกที่ไม่ดี หรือเป็นทาสของสิ่งต่างๆ ที่ไม่ดี ก็คือ รู้จักตัวเอง รู้จักความถูกต้อง รู้จักศีลธรรม หรือความเมตตาธรรม เพราะปัญหามีตลอด หน้าที่ของท่านคือทำงาน และต้องแก้ปัญหา เพื่อให้บ้านเมืองและส่วนรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเอง และส่วนรวม

 

80%
Awesome
  • Design
Source welovethaiking
Comments
Loading...