สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด ศูนย์สาธิตปลูกหญ้าแฝก เมืองจิตตะกอง

สมเด็จพระเทพเสด็จฯทรงเปิด ศูนย์สาธิตปลูกหญ้าแฝก เมืองจิตตะกอง

607

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด ศูนย์สาธิตและประชาสัมพันธ์การปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่เมืองจิตตะกอง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

โดยความร่วมระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและเทศบาลเมืองจิตตะกอง ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านงานต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าแฝก และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

80%
Awesome
  • Design
Source มูลนิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...