สมเด็จพระเทพ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

สมเด็จพระเทพ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร

592

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎร อำเภอศีขรภูมิ ที่ประสบอุทกภัย นาข้าวเสียหายในปี 2560 จำนวน 73.215 ตัน

ที่ผ่านมาโดยพระราชทานเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 แก่ราษฎร ตำบลยาง ตำบลช่างปี่ ตำบลแตล และตำบลกุดหวาย ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั้ง 951 ราย นำไปเพาะปลูกในปี 2561 ไร่ละ 15 กิโลกรัม

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...