โปรดเกล้าฯพระองค์ภาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

โปรดเกล้าฯพระองค์ภาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

854

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (๓๐ พฤษภาคม) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (๒๒ พฤษภาคม)

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์

อนึ่ง หลังทำวัตรเย็นแล้ว เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรวัดราชบพิธ ทรงสวดและสวดคาถาถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธ แทนการสร้างวัดประจำรัชกาลที่ ๗ ตามธรรมเนียมวัดราชบพิธที่ปฏิบัติเป็นประจำในตอนเย็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคมของทุกปี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...