โปรดเกล้าฯพระองค์โสมถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯพระองค์โสมถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

839

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปยังบริเวณหน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต

ทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพวงมาลาส่วนพระองค์ พร้อมทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พฤษภาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อาทิ การพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแห่งถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อเชื่อมฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2473

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...