พระองค์โสม เสด็จฯเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

พระองค์โสม เสด็จฯเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

889

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ทรงเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเข้าใจถึงอันตรายของการสูบบุหรี่

โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่า “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” โอกาสนี้ ประทานรางวัล “เวิลด์โน โทแบคโค เดย์ อวอร์ด 2018” ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติ มอบให้กับบุคคลหรือองค์กรที่อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัล พร้อมกันนี้ ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น, บุคคล และหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ รวมถึงให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...