พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯทรงเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ

พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ

586

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ

โดยมีประธานสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ Mr.Ingmar De Vos และเลขาธิการสหพันธ์ขี่ม้านานชาติ Sabrina Ibáñez ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการกิจกรรมของสหพันธ์ที่มีต่อสมาคมกีฬาขี่ม้าไทย

มีการหารือเพื่อพัฒนากีฬาขี่ม้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผู้เลี้ยงม้า ช่างเกือก สัตวแพทย์และการเพิ่มทักษะและจำนวนนักกายภาพม้า โดยทางสหพันธ์ให้การตอนรับและให้ความสนใจในเรื่องของการหารืออย่างจริงจัง

80%
Awesome
  • Design
Source เรารักพระองค์หญิง
Comments
Loading...