รัฐเร่งสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติแห่งแรกของเอเซีย

876

วันที่ 3 มิถุนายน 2561
กระทรวงอุตสาหกรรมวางศิลาฤกษ์ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แห่งแรกของเอเชียดึงดูดการลงทุนสู่อีอีซีคาดแล้วเสร็จปี 63

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเริ่มเดินหน้าการพัฒนาศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวซึ่งถือเป็นแห่งแรกของเอเชีย เพื่อดึงดูดการลงทุนสู่พื้นที่ EEC คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ และเปิดให้บริการแบบครบวงจรได้ในปี 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯ ย้ำว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในนวัตกรรมและเทคโนโลยี (S-Curve) ที่ไทยมีความเข้มแข็ง จึงหวังให้ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไม่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ออกไปทดสอบและขอใบรับรองจากต่างประเทศ และยังจะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในประเทศไทยมากขึ้น

ภาพ thaiauto.or.th

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ประกอบด้วย 1. ส่วนทดสอบยางล้อ ซึ่งมีสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุนของยางล้อ และ 2. ส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน มีสนามทดสอบกลางแจ้ง เช่น ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ระบบเบรก ระบบเบรกมือ การยึดเกาะถนนขณะเข้าโค้ง

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี คาดหวังให้ผู้ประกอบการและแรงงานไทยใช้ประโยชน์จากศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติอย่างเต็มที่ ทั้งการเก็บเกี่ยวความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือให้โดดเด่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นที่ 1,234.98 ไร่ บริเวณเขตสวนป่าลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...